METAFORA

 

METAFORA stanowi sposób wyrażania treści pojęciowych, które w pojedynczym ujęciu znaczeniowym wyrażają sens inny niż jako kontekst zestawionych ze sobą komponentów. Metafora jest częścią składową komunikacji, przy czym poza urozmaiceniem stylistycznym pełni szereg funkcji słowotwórczych, stanowi budulec w pośrednim toku porozumiewania się oraz konstruktywny sposób ekspresji emocji i uczuć. Doniosłą rolą metafory jest uaktywnienie odruchowych schematów skojarzeniowych, stanowiących kanał do zasobnej bazy danych, przy czym nie nazywając wprost problemu, a zarazem dotykając sedna istoty sprawy.

Wyrażenia metaforyczne umożliwiają dostęp do nowych sposobów percepcji i przeramowania dotychczasowych doświadczeń oraz konstruowanie nowych rozwiązań.Język metafor jest kompatybilny z obszarem podświadomym. Podświadomość kryje w sobie niezmierzoną składnicę informacji o nas samych, rejestr wypartych emocji oraz magazyn zasobów osobistych, zawierający nieuświadomione aspekty potencjału. Poprzez pracę z podświadomością mamy dostęp do kreatywnej części nas samych, dzięki czemu możemy dotrzeć do alternatyw nieszablonowych, wykraczających poza stereotypy i dotychczasowe schematy.

METAFORA

PISANA

Metafora pisana – wyrażona w postaci utworów lirycznych bądź kompozycji prozatorskich odzwierciedlających sytuacje z życia, dystansuje od subiektywizmu w ocenie rzeczywistości, pobudza myślenie abstrakcyjne ukierunkowane na kreatywne sposoby rozwiązań i zwraca uwagę na perspektywy niedostrzegalne z dotychczasowego punktu widzenia.

ART

SESSION

Art. Session – metoda oparta na wyrażaniu poprzez obraz i symbolikę metaforycznego przekazu naszej podświadomości. Metafora jako twórcza praca z obrazem daje możliwość wyrażania emocji w sposób bezpieczny, dając przestrzeń i zaufanie do samego siebie. Sztuka kreacji podświadomości pomaga wyzwolić pokłady naszego potencjału poprzez sięganie do wewnętrznych zasobów i właściwe wykorzystanie często nieuświadomionego rezerwuaru.

 

METAFORA

PRZESTRZENNA

Metafora przestrzenna – wyrażanie perspektywiczne oparte na konstruowaniu wielowymiarowego odzwierciedlania rzeczywistości w postaci zestawienia prozaicznych elementów w kontekście awangardowych idei. Jest to technika łącząca istotę rzeczy wyrażoną w sposób pośredni za pomocą finezyjnego ujęcia atrybutów, przestrzeni i dynamiki.