SPECULUM
(łac. zwierciadło)

to inicjatywa szkoleniowo-artystyczna wyrażająca się w niepowtarzalnym warsztacie pracy
skomponowanym na bazie autorskich metod i narzędzi ART COACHING.
Koncepcja lustra zawiera w sobie funkcję samopoznania oraz weryfikację osobistych filtrów, przez pryzmat których postrzegamy rzeczywistość oraz dokonujemy selekcji bodźców zewnętrznych według subiektywnych interpretacji.
Artystyczne metody wyrażania poprzez szeroko pojętą METAFORĘ w formie słowa pisanego, obrazów oraz metafory przestrzennej zapewniają efektywny proces poszerzania świadomości
przy użyciu narzędzi indywidualnie komponowanych dla każdego klienta.
Powstałe dzieła są jedynie „ornamentem” w kontekście całości procesu. Kwintesencję stanowi akt wyrażania tego, co dotychczas było nienazwane. W istocie każdy, kto niesie ze sobą jakiś problem, niesie wraz z nim jego rozwiązanie. Najtrudniej jednak dostrzec to, czego nie da się zobaczyć, dotknąć, zmierzyć… Gdy z poziomu mentalizmu dana idea materializuje się – staje się rzeczywistością mierzalną, możliwą do przyjęcia i zaakceptowania
bądź stymulującą do zmiany.